Dit is de standaard tekstwaarde voor een symboolveld

Resultaten waar we trots op zijn